Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Raadsleden en fracties kunnen amendementen indienen. Met een amendement wordt een raadsbesluit aangepast.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vergadert wekelijks. Van iedere vergadering wordt een besluitenlijst gemaakt. De besluitenlijst wordt na vaststelling gepubliceerd op de website.

De Raad en Raadscommissie vergaderen maandelijks. Van deze vergaderingen wordt een besluitenlijst gemaakt. De besluitenlijst wordt na vaststelling op deze site gepubliceerd.

Iedere brief aan de gemeenteraad wordt gepubliceerd. Gelet op de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden persoonlijke brieven geanonimiseerd; indien de schrijver volledige publicatie van NAW gegevens wenst kan contact opgenomen worden met de griffier.
Voor de raadsleden liggen de originele brieven ter inzage. Raads- en commissieleden kunnen verzoeken een brief te behandelen in de Raad.

In een motie wordt een wens, verzoek of opdracht geannuleerd. Als de raad de motie aanneemt, wordt deze uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders.
Als de motie niet aansluit op een agendapunt, is er sprake van een 'motie vreemd aan de orde van de dag'. De behandeling van deze motie vindt dan plaats nadat alle andere agendapunten zijn afgehandeld.

Hier vindt u door raadsleden gestelde schriftelijke vragen en de voortgang daarvan. Een raadslid kan schriftelijk vragen, aan het college of de burgemeester, stellen over alle onderwerpen die de gemeente aangaan. Het doel van deze schriftelijke vragen aan het college / de burgemeester is om informatie te krijgen. Het college moet deze vragen binnen vier weken beantwoorden. Als om mondelinge beantwoording is gevraagd, gebeurt dat in de eerstvolgende raadsvergadering.

Overzicht van toezeggingen van het college van B&W aan de raad of raadscommissie. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad en raadscommissie kan een lid van het college een toezegging doen. Dit kan naar aanleiding van, of aanvullend op het gesprek van een onderwerp of voorstel. Toezeggingen vragen om een inspanningsverplichting door het college, Ze zijn onderdeel van een besluit en worden daarom opgeschreven.